PRVNÍ KROKY: ZAČÍNÁM SE ZMĚNOU ŽIVOTNÍHO STYLU

4. MOTIVAČNÍ VIDEO

Wauuu! Gratuluji, máte za sebou 4. týden. To je úžasné!

1) Motivace 4. část

4 TECHNIKY K UDRŽENÍ MOTIVACE

1. Ujasněte si, co chcete a co nechcete.

2. Stanovte si své priority, plány a cíle.

3. Uvědomte si, proč jste začali a proč to chcete změnit.

4. Co všechno jste už dokázali, co už máte za sebou a jste za to na sebe pyšný/á.

2) Zhlédněte 4. motivační video

DOVOLTE SAMI SOBĚ BÝT ÚSPĚŠNÍ!

NASTAVTE SI VE SVÉ HLAVĚ, ŽE TO DOKÁŽETE, ŽE TO ZVLÁDNETE, ŽE NA TO MÁTE!

3) Změna návyků 4. část

KROK ZA KROKEM, JAK SE ZBAVIT ZLOZVYKU

1. krok – Rozhodněte se a nastavte svoji mysl. → Dát si jasný záměr, vědomě se rozhodněte, že tomu dáte maximální pozornost a uděláte vše pro to, abyste se svého zlozvyku zbavil/a. Návyky jsou přitažlivé, pokud s nimi máte spojené příjemné pocity. Je důležité najít způsob, jak přeprogramovat svoji mysl tak, aby zlozvyk považovala za nepřitažlivý a naopak, aby nový návyk připadal mysli přitažlivý (místo musím, použít chci nebo můžu).

2. krok – Uvědomte si, že pevná vůle nestačí, protože návyk se spouští automaticky poté co nastane daný podnět. Je těžké odolat podnětu pouze pomocí pevné vůle.

3. krok – Definice problému. → Co chcete změnit? Co je váš problém?

4. krok – Vyberte si jen jeden zlozvyk, který změníte a budete mu věnovat plnou pozornost.

5. krok – Ujasněte si, proč se chcete zlozvyku zbavit. → Důležité znát motivaci, zaměřte se na vnitřní motivaci, která vychází z vás. Proč se chcete zlozvyku zbavit? Jaké konkrétní důvody pro to máte? Co jste ochoten/a pro to udělat? Jak bude vypadat váš život poté, co se zlozvyku zbavíte?

6. krok – Zamyslete se, jestli váš zlozvyk nemá nějakou hlubší příčinu. → Podívejte se, co bylo na začátku. Proč jste si tento zlozvyk vybudoval/a? Co vás nutí ho stále opakovat?

7. krok – Najděte a uvědomte si, co je spouštěčem zlozvyku. → Zmapujte si všechny spouštěče (situace, událost, činnost, místo, čas, pocit, člověk) nevhodného návyku. Je důležité nahradit nevhodný návyk (zlozvyk) prospěšnějším návykem. Jaké jsou podněty, které vyvolávají touhu? Co předchází tomu, než svůj zlozvyk uděláte? Co je spouštěčem zlozvyku?

8. krok – Přizpůsobte si prostředí. 

  • 1. Odstraňte lákadla. → Odstranit podněty, které zlozvyk vyvolávají. Přidejte podněty podporující nový návyk. 

  • 2. Udělejte si překážky, pro to abyste udělal/a nový návyk místo zlozvyku. → Vymyslet všechny možné překážky, které vám zkomplikují zlozvyk vykonat a naopak si připravit prostředí pro nový návyk, který budete dělat místo zlozvyku. 

  • 3. Najděte lidi, kteří vás podpoří. Obklopte se lidmi, pro které je přirozené nemít zlozvyk, kterého se chcete zbavit. Lidé, mezi kterými se pohybujete, vás velmi ovlivňují. Přemýšlejte o tom, zda se pohybujete v prostředí, které podporuje nový návyk. Vyhýbat se lidem, kteří mají zlozvyk, kterého se chcete zbavit, a nic s tím nedělají.

9. krok – Stanovení si reálné cíle. → Začněte pomalu a cíl si rozdělte na menší kroky. 

10. krok – Udělejte si konkrétní plán. 

  • 1. Přesně si definujte, o co se snažíte, kam směřujete. 

  • 2. Vytvořte si konkrétní plán pro situace, kdy se objeví spouštěč zlozvyku. Jak budete reagovat? Jak budete reagovat na nevhodné působení vnějších podnětů? Co přesně uděláte? 

  • 3. Připravte si krizový scénář pro slabou chvilku. Připomenout si proč to celé děláte. Proč se chcete zlozvyku zbavit? Proč jste začal/a? 

  • 4. Stanovte si odměnu za každé zvládnutí situace. Odměna za každý malý úspěch. Ihned si dopřát okamžitou malou odměnu, pokaždé když se podaří udělat nový návyk a potrestat se, když uděláte zlozvyk, kterého se zbavujete.

11. krok – Udělejte jednu věc, která vám nový návyk zpříjemní. → Jakou jednorázovou věc můžete udělat, aby provádění nového návyku bylo příjemnější a jednodušší? Co můžete udělat, jaký závazek si dáte? Např. napsat to veřejně, finanční závazek.

12. krok – Najděte si parťáka. → Pokud se snažíte sami, je daleko snazší to vzdát. Důležitá je podpora a kontrola.

13. krok – Jděte do akce. Vykročte a začněte to dělat. Začněte aktivně měnit zlozvyk na nový návyk.

14. krok – Pište si každý den své pokroky. Ideálně ihned, když se vám podaří místo zlozvyku udělat nový návyk, si to stručně zapsat. Budete mít ze sebe dobrý pocit.

15. krok – Nevynechejte 2x za sebou. → Snažte se udělat vše pro to další den navázat tam, kde jste přestal/a.