PRVNÍ KROKY: ZAČÍNÁM SE ZMĚNOU ŽIVOTNÍHO STYLU

1. MOTIVAČNÍ VIDEO

Wauuu! Gratuluji, máte za sebou 1. týden. To je úžasné!

1) Motivace 1. část 

KOMFORTNÍ ZÓNA

Vše, po čem toužíte a čeho jste ještě nedosáhli, leží mimo oblast každodenního pohodlí. Pokud chcete dělat změny a dosáhnout toho, po čem toužíte, je důležité opouštět své pohodlí, dosavadní návyky a limity. Jednoduše řečeno chcete-li mít něco, co doteď nemáte, je důležité začít dělat něco, co jste dosud nedělali. Tedy každá změna vyžaduje výstup z komfortní zóny.

A co to je komfortní zóna? Jak již vyplívá z názvu, jedná se o jakousi pomyslnou zónu (neboli také bublinu), kde je vám komfortně, cítíte se v bezpečí a jistotě. 

2) Zhlédněte 1. motivační video

ZAČÍT HNED TEĎ! 

JDĚTE DO TOHO A NEZASTAVUJTE SE!

3) Změna návyků 1. část

ZÁKLADNÍ PRINCIP FUNGOVÁNÍ NÁVYKŮ

Návyk je chování, které děláte pravidelně. Je to chování, které se zopakovalo tolikrát, že se zautomatizovalo (časem se stane zcela přirozenou činností, kterou začnete vykonávat zcela automaticky). Vzniká jako rekce na nějaký problém. Je to naučené chování, které vychází z předchozích zkušeností.

Každý návyk se skládá z 5 prvků, které jsou klíčové pro úspěšnou změnu návyků:

1. Spouštěč, podnět neboli okolnost, která vyvolá touhu a spouští nutkání provést určitou akci. Musíte si uvědomit co je spouštěčem návyku (událost, místo, čas, člověk, pocit) – identifikovat všechny spouštěče. Připravit se předem na nutkání, které přijde a naplánovat, co uděláte.

2. Touha, která vyvolá reakci. Touha je pocit, že vám něco schází. Touha je pokus o řešení základních problémů, za kterými je vždy hlubší motiv.

3. Akce, činnost, kterou provedete vědomě ihned, když se objeví spouštěč, a díky které dostanete odměnu. Vždy musí nastat nějaká akce, když zjistíte, co je spouštěčem, potřebujete změnit akci, která následuje.

4. Zpětná vazba – co se stane bezprostředně potom, co akci provedete – negativní (nepříjemná, odrazuje od dalšího opakování návyku) nebo pozitivní (přináší dobrý pocit, motivuje návyk zopakovat), dlouhodobá (pozitivní následky pociťujete po delší době) nebo okamžitá (pozorujete ihned po dokončené akci).

5. Odměna je okamžité potěšení.

Zlozvyku se nelze zbavit, lze ho pouze nahradit novým, pozitivním návykem. Opakováním se stává nový návyk více automatický. Čím častěji opakujete tyto prvky, tím je návyk silnější.